FA88. Crown Crown Cup Dynamic: Dinger vs Mexico America

Meiguan Cup Dynamic: Diegres vs Mexico America không buông bóng: Đại học Tiger Big Ball 3: 1 Vòng đầu tiên của Liên đoàn Champions Bắc Mỹ, hai vòng tròn (không tính thời gian).Kỷ lục tốt nhất về Tigres và Bắc Mỹ chỉ là top 8 của mùa giải 2012-13.Nhà vô địch bảo vệ Ameilica sẽ dẫn dắt Blue Cross dẫn đầu Giải vô địch Trung Mỹ và Bắc Mỹ (6 lần).In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [Ứng dụng bóng đá] cho World Cup Xin chúc mừng!Nhãn liên quan: Tigres (139) Mexico America (57) Meiguan Cup New