Ku Casino Có

Chủ nhật (Chủ nhật) 21:00 [16] Pommer vs vs Gadenus [8] Lời khuyên: Zogonus Ball nhỏ 0: 1 Hậu vệ Ponmarapcana Jechhz (6 trận) . Zogonus đã chiến đấu cho các người mẫu ngựa vào sáng thứ Sáu, và việc huấn luyện phục hồi tiền đạo của tiền đạo Luqifuya dự kiến ​​sẽ trở lại. Ba người bao gồm tiền vệ (3 trận đấu) tiếp tục vắng mặt. In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [ứng dụng bóng đá] cho Đại hội World Cup! Các nhãn liên quan: Zogonus (200) Thụy Điển Super Dynamic (124) Ponmar Parnar (23) Đọc liên quan Thụy Điển Super Dynamic: Darkud vs Kama Super Dynamic: EVSburg vs Aik Thụy Điển Trò chơi: kèo trực tiếp pommapa vs oscisinus Thụy Điển Trò chơi: Ngựa: Ngựa: Ngựa: Ngựa: Ngựa: Ngựa: Horse Model vs Ponmar Panana