KUG KU KUBET88 BAR JIAJIA Tin tức: Penmelas vs Gorianus

BATSU ngày 10 tháng 9 (Thứ Hai) 03:00 [3] Pengmelas vs Ge lians [8] Điểm: 43 (Palmelas) (Corinthian) Điểm: 30-0.5 TOP TOP: Pengmelas Big Ball 2: 1 Saint Paulby. Permelas Central Swipe G. Gomez (4 trò chơi) đã được chọn vào đội Paraguay; Heroyelan (16 trận và 4 hỗ trợ), Zhongwei Lu’an (7 trận) (6 trò chơi) chấn thương. Gorianus của Gorianus, Zhoujia Express của Gorianus, Avila Express tự đánh giá trong Oolong; Striker A. Romero (15 trận 6 bàn) đã được chọn là Paraguay; thủ môn Cassio (13 trận) vẫn đang nuôi dưỡng. In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [ứng dụng bóng đá] cho Đại hội World Cup! Nhãn liên quan: Pengmelas (266) Gos Lians (142) Barga Dynamic (467) Đọc Batshou News: Ameli Gumini Road vs Schiaraba Dynamic: Fuminis vs Burning Flow A Dynamic: Balana vs Shanxu Fun Bet Baya Dynamic: Victoria vs Walsh Coto Dynamics: Minnie Road vs Balana Sports Club Báo cáo: Penmelas vs Gorian Tasba