KUG Ku Kubet88 Barjia Dynamic: Gaosu vs Paranis

Barn Dynamic: Gauzi Lu vs Paranis Enshisa không để bóng giới thiệu: Krusero Big Ball 2: 1 Crusero Striker William Weekly Brazil Cup Plum hai lần, điều này Cần phải đình chỉ trò chơi. Tiền vệ của Argentina L. Romero (9 trò chơi) đã tích lũy 3 hệ thống treo màu vàng.P. Felipe (11 trò chơi) dỡ bỏ lệnh cấm.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [Ứng dụng bóng đá] cho World Cup Xin chúc mừng!Nhãn liên quan: Paranis (171) Gaosu (234) Baya Dynamic (467) Đọc liên quan