Lô Kép Rạng BạCH Kim Giải vô địch Anh Tin tức: Keining Xian vs Luton

Động lực Giải vô địch Anh: Kenin Xian vs Luton COOMI Wagstav và tối hơn bị thương.Hậu vệ Ludon, Henne, bị thương, và Marioter tiền đạo có thể nghỉ ngơi.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [Ứng dụng bóng đá] cho World Cup Xin chúc mừng!Nhãn liên quan: Kenin Xian (80) Luton (135) Giải vô địch Anh (29) Đọc liên quan