M88.com Pháp Dynamic: Valencanes vs Neiter

Pháp năng động: Xổ số Barrencenis vs Niutt không để đề nghị bóng: NEYT Ball nhỏ 0: 0 Wawlan Soran hậu vệ Alois (5 trận) Hệ thống treo màu vàng mệt mỏi, Hậu vệ Cantari (7 trận) và NEI (9 trận) đã dỡ bỏ lệnh cấm.Tiền vệ Neyte Agwoods (7 trận 1 bàn) đã bị đình chỉ, hậu vệ Lahay (3 trận) và Bristeson (7 trận) bị thương.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [Ứng dụng bóng đá] cho World Cup Xin chúc mừng!Nhãn liên quan: Tin tức B của Pháp (554) Neiter (179) Wallencanes (123) Liên quan win hệ thống robot baccarat Đọc Pháp B Dynamic