Nhà Cái Cá Cá Các Thụy Sĩ Cup Động lực học: Nunar vs Young People

Thứ 1 (Thứ năm) lúc 02:30 [-] Nunar W88 Thuy Linh vs Young Person Ở 90 phút, thêm thời gian/hình phạt.Những người trẻ tuổi bị đảo ngược từ 0 đến 2 phía sau giờ nghỉ giải lao.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [ứng dụng bóng đá] cho Đại hội World Cup!Nhãn liên quan: Những người trẻ tuổi (145) Tin tức Thụy Sĩ (14) Nairis (2) Đọc liên quan đến Thụy Sĩ Cup Tin tức: WIR vs Duan Thụy Sĩ Cup Tin tức: Wimbletar vs Baruli Swiss Cup Dynamic: Zurich Red Star vs Zurich’s Swiss Cup New Nashatel Thụy Sĩ Cup Động lực học: Kiaso vs Rusasso Thụy Sĩ Cup Dynamics: San Gallen vs Si Yong Đã chọn Khuyến nghị: Những người trẻ tuổi vs Xion Champions League Dynamics Báo cáo về tiền tuyến: Những người trẻ tuổi vs Vs Valencia