Rồng bạch Kim Africa Cup News: Maria vs Equarator Guinea

Động lực học Cup châu Phi: Guinea Xích đạo của Mali vs Khuyến nghị: Mali Small Ball 2: 0 Mali được giảng dạy bởi huấn luyện viên người Pháp Jireis, chủ yếu đi du lịch ở châu Âu, 8 người đến từ năm giải đấu lớn.Guinea Xích đạo được huấn luyện bởi link vào 789 Bet gentel. Danh sách 22 người của danh sách 22 người là 14 người ở châu Âu.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [Ứng dụng bóng đá] cho World Cup Xin chúc mừng!Thẻ liên quan: Mali (54) Tin tức Cup Châu Phi (28) Đọc liên quan