Slot W88 Trực tuyến Loại Ý: Trana vs Cherison

Ý B 9 (Thứ Bảy) 21:00 [13] Trana vs Cherison [17] 0 Cạnh tranh để không để bóng khuyên: Chestine Small Ball 0: 1 Slovak U21 hậu vệ Valjinte trong Terraner tham gia Coco trước khi đóng cửa sổ, nhưng đã được thuê ra Mùa này; thủ môn Pulitzari (1) bị thương.Yourtona đã thuê tấm vải lanh từ Chewo; tiền đạo Dalmont đã đình chỉ trong một thời gian dài.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [ứng dụng bóng đá] cho Đại hội World Cup!Nhãn liên quan: Trana (34) Động lực học B của Ý (143) Sarawan Nishi Dynamic: Barry vs Venice Yita Dynamic Yiyi Dynamics: Astoly vs Road Hua Naisi Loại: Sha Lam Lama vs Trana Itali Timotive Dynamics: Subesia vsa Karbiyi Timoty