Sun City Casino British Dynamic: Carrin Gamfit vs Rockyer

British Dynamic: Người vận chuyển chơi game vs Rochdal Khuyến nghị handicap: Chefield Big Big 3: 2 Rochider tiền vệ Joe Thompson (21 trận 3 bàn) Trại cũng có 6 người bao gồm Pioneer Davis (24 trò chơi).Chefield có 5 chiến thắng và 3 trận hòa trong tám cuộc chiến chính cuối cùng.In lại, xin vui lòng cho biết [trang web thông tin bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng đế bóng đá], và khuyên bạn nên tải xuống [Ứng dụng bóng đá] cho World Cup Xin chúc mừng!Nhãn liên quan: Che Shi Genfit (111) Động lực học của Anh (227) Rocky (162) Đọc Lynamic của Anh: AFC Winbolden vs Sửa chữa áo giáp Anh Kubet 111 Động lực động: Stunton vs Mirwal Wall Armor British R & F Town Pass 2 String 1: Rochidal không thể giành được toàn bộ thân sông và rút lui cho áo giáp của Anh. Đội Đồng minh vs Potton British Lynamic: Gaoyun Land vs Port trước trận đấu: Rochidal vs Miher Handicap Phân tích: Rochdal VS Milwal Thứ ba 023: Nhà chậm chạp của Senkel mất đi hươu nhà